Kvåleskajakk
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Kvåleskajakk
@alexaseleno
Mr. Jackson
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Alexa Seleno
@alexaseleno
Kvåleskajakk
Kurs og guide turer

Skjema for bruk av bilder på sosilale medier


  1. Er det greit at det tas bilder/film av deg eller ditt barn? Ja/Nei

  2. Er det greit at bildene publiseres på åpne/passordbeskyttede nettsider? Ja/Nei

  3. Er det greit at bilder av barnet deles i sosiale medier? Ja/Nei

  4. Er det greit at bildene publiseres i trykksaker relatert til Kvåleskajakk? Ja/Nei
  • Kvåleskajakk vil ikke frigi digitale bildekopier av deg eller ditt barn uten spesifikt samtykke.
  • Kvåleskajakk vil ikke ta bilder av barna når de er svært lettkledde.
  • Bildene som publiseres på nett vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger.
  • Kvåleskajakk vil alltid be om spesifikt samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder av barna til journalistiske formål, eller dersom utplasserte studenter ønsker å ta bilder av barna.

Kvåleskajakk:                                                                                            Foresatt:                                                                     Barnet( +13 år):