Kvåleskajakk
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Kvåleskajakk
@alexaseleno
Mr. Jackson
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Alexa Seleno
@alexaseleno
Kvåleskajakk
Kurs og guide turer

Personvernerklæring for Kvåleskajakk

  1. Formål med innsamling av personopplysninger:  Kvåleskajakk har behov for å samle kontaktinformasjon om sine kunder for å kunne levere produktet til kunden og for å kunne ta seg betalt for produktet. Kvåleskajakk beholder registrerte personopplysninger om kunder etter at produktet er levert og betaling foretatt. Formålet med dette er med ujevne mellomrom distribuere nyhetsbrev pr epost til tidligere kunder. 
  2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Kvåleskajakk er daglig leder.
  3. Det rettslige grunnlaget for innsamling av personopplysninger er gitt ved Personvernlovens §8-§17; https://lovdata.no/lov/2000-04-14-31/§8
  4. Registrering av personopplysninger. Kvåleskajakk registerer og tar vare på følgende personopplysninger om sine kunder: Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse, samt informasjon om hva slags produkt de har bestilt og hvilket utstyr de har behov for å leie i forbindelse med kjøp av kurs-eller turprodukt.
  5. Registrering av personopplysninger skjer ved at kundene selv fyller ut skjema for kontaktopplysninger ved bestilling av kurs og guide turer forbindelse med kjøp av Kvåleskajakks produkter.
  6. Personopplysningene oppbervares elektronisk av Kvåleskajakk. Kunden (den registrerte) kan til en hver tid etter at et produkt har blitt levert og betaling foretatt informere Kvåleskajakk om at vedkommende ønsker sine personopplysninger slettet. Kvåleskajakk utleverer ikke personopplysnigner til tredjeparter, med mindre dette er eksplisitt avtalt med de registrerte.
  7. Sikring av personopplysninger. Kun Kvåleskajakk har tilgang til personopplysninger om kunder. 
  8. Kontaktinformasjon for innsyn eller sletting av persondata: Registrerte som ønsker innsyn eller sletting av personopplysninger kan kontakte Kvåleskajakk pr epost.