Kvåleskajakk
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Kvåleskajakk
@alexaseleno
Mr. Jackson
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Mr. Jackson
@mrjackson
Alexa Seleno
@alexaseleno
Kvåleskajakk
Kurs og guide turer

Vilkår og Betingelser

Betingelser for kjøp og deltakelse ved programfaste turer og kurs. Som programfaste turer og kurs menes alle aktiviteter med fastsatte tider som publisert på våre nettsider.

Bekreftelse

Bestillingen er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse fra Kvåleskajakk om mottatt betaling. Kvåleskajakk er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende eller kursdeltakere i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

Avbestilling

Du kan kansellere din bestilling uten kostnad frem til 48 timer før kursstart og guide tur. Innbetalt beløp vil bli refundert i sin helhet ved avbestilling 48 timer før kursstart og guide tur. Ved kansellering mindre enn 48 timer før kursstart og guide tur kan det ikke påregnes refusjon.

Klager

Eventuelle klager knyttet til leveransen fra Kvåleskajakk må meldes skriftlig innen 5 dager etter gjennomført arrangement. Klager som blir levert senere enn denne fristen vil ikke bli gitt noen form for økonomisk kompensasjon.

Beskrivelse av utførelse

Kvåleskajakk forbeholder seg retten til å endre kurs og guide turer grunnet værforhold. Alle kurs og guide turer kan bli endret eller kansellert av sikkerhetshensyn. Ved kansellering fra vår side vil kunden få tilbud om å endre tidspunkt for kurs eller guide tur eller få innbetalt beløp refundert i sin helhet. Deltageren som har bestilt kurs eller guide tur blir i all hovedsak kontaktet per e-post brukt ved bestilling. Det er dermed viktig at deltageren sjekker sin e-post jevnlig for beskjeder.

Ansvar

Arrangøren er ansvarsforsikret gjennom sin forsikringsagent. Deltagere må selv ha aktuell reiseforsikring i tillegg. Kvåleskajakk kan ikke holdes ansvarlig for tap og merkostnader grunnet forsinkelser utenfor selskapets kontroll som streik, ulykker, sykdom eller andre forhold som faller inn under force majeure. Kvåleskajakk er ikke ansvarlig for verdier som medbringes av kunden, som vesker, briller, kamera/ telefon, klær osv.

Kundens plikt

Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte kurs eller guide turer. Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren.

Kvåleskajakk forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på ett kurs eller guide tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre deltakerne.

Deltakere på våre kurs eller guide turer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse i det beskrevne programmet. Instruksjoner fra personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har Kvåleskajakk tillatelse til å avvise deltakeren fra videre deltagelse på kurs og guide turer. I slike tilfeller vil deltakeren ikke ha rett til refusjon.

I tilfellet en deltaker bryter sin deltakelse på en tur eller i et kurs på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon.

Tvister

Eventuelle tvister mellom kunde og Kvåleskajakk underlagt jurisdiksjonen til lokale domstoler der Kvåleskajakk er lokalisert.